Bakgrunn og aktiviteter

I mitt arbeid fokuserer jeg på spinnfenomener i systemer med antiferromagneter og ferromagneter. Noen eksempler er:

- Spinnoverføring og spinnpumping i antiferromagnetiske isolatorer.

- Spin Hall-effekter i antiferromagneter med spinn-bane kobling.

- Ultrarask switching i ferromagneter og ferrimagneter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner