Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Siverbo, Sven Gunnar. (2013) Ekonomistyrning i aktion - Om aktører och aktanter i hälso-och sjukvården. Perspektiver på økonomistyring.