Bakgrunn og aktiviteter

Forskningstema

 

Sven Fjeldaas arbeider med matematikk og programvare for geometrisk modellering. Dette er generelt et grunnlag for datamaskinassistert konstruksjon og produksjon, men det er også et godt utgangspunkt for observasjon, simulering, analyse og styring av maskiner og leddmekanismer i bevegelse.
 
Programvaren egner seg godt for utvikling av og integrering i mekaniske produkter med innebygde små datamaskiner. Datamaskinene kan koples til måleinstrumenter og aktivatorer. De kan også kommunisere over Internett.
 
Fjeldaas har i tillegg enkelte interesser innenfor automatisk bildebehandling.
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fjeldaas, Sven. (2013) Computer Vision Supported by 3D Geometric Modelling. Proceedings of IWAMA 2013 - The Third International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation.
  • Fjeldaas, Sven. (2011) Online clothing. MITIP 2011 The 13th International MITIP Conference The Moderne Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprise.