Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Nesheim, Sveinung Ørjan. (2013) Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien.
  • Nesheim, Sveinung Ørjan. (2013) Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien.