Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Øverli, Jan Arve; Sørensen, Svein Ivar. (2000) Alternative Stress-Resultant Material Modelling in Collapse Analysis of Reinforced Concrete Plates and Shells. Nordic Concrete Research. vol. 25 (2).

Bøker

  • Sørensen, Svein Ivar. (2010) Betongkonstruksjoner. Beregning og dimensjonering etter Eurocode 2. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2539-6.
  • Sørensen, Svein Ivar. (2000) Betongkonstruksjoner beregningsgrunnlag. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1569-4.

Del av bok/rapport

  • Nedrelid, Håvard; Sørensen, Svein Ivar; Brå, Helge. (2008) Lightweight Aggregate Concrete under Triaxial Compression. Nordic Concrete Research, Proceedings 20th NCR meeting, Bålsta, Sweden, June 2008.

Rapport/avhandling

  • Øverli, Jan Arve; Sørensen, Svein Ivar. (2010) Betongkonstruksjoner 3. 2010.
  • Hofsøy, Audun; Sørensen, Svein Ivar; Kanstad, Terje. (2000) Konstruksjonsforståelse for støpeledere i utvidet kontroll. 2000.