Svein Eirik Fauskevåg

Professor emeritus Institutt for språk og litteratur
73596824 95772423
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 4 * 4504A

Bakgrunn og aktiviteter

 

BAKGRUNN

Mag.art., Universitetet i Oslo 1969

Dr. philos., Universitetet i Oslo 1978

 

FORSKNINGSOMRÅDER

1600-tallet: fransk barokkroman, fransk klassisisme

1700-tallets litteratur og idéhistorie i Frankrike

1900-tallet: dadaisme og surrealisme, Yves Bonnefoys poesi, Michel Tourniers forfatterskap

 

BØKER PÅ FRANSK

 • A l'ombre des Lumières. Littérature et pensée françaises du XVIIIe siècle (red. sammen med Trude Kolderup), L'Harmattan-Solum Forlag, Paris-Oslo, 2008
 • Philosophie de l'amitié. Essai sur le Traité de l'amitié de Madame de Lambert et La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, L'Harmattan-Solum Forlag, Paris-Oslo, 2008
 • Sade ou la tentation totalitaire. Etude sur l’anthropologie littéraire dans La Nouvelle Justine et l’Histoire de Juliette, Honoré Champion, Paris, 2001
 • Allégorie et tradition. Etude sur la technique allégorique et la structure mythique dans Le Roi des Aulnes de Michel Tournier,  Didier Érudition-Solum Forlag, Paris-Oslo,1993
 • Sade dans le surréalisme, Privat-Solum Forlag, Toulouse-Oslo, 1982

BØKER PÅ NORSK

 • 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, estetikk og musikk, (red. sammen med Knut Ove Eliassen og Paul Goring), Høyskolelaget, Kristiansand, 2000
 • Frihetens århundre. Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet :
 • Vol. I (red. sammen med Knut Ove Eliassen og Knut Stene-Johansen), Spartacus Forlag, Oslo, 1997
 • Vol. II (red. sammen med Knut Ove Eliassen og Knut Stene-Johansen), Spartacus Forlag, Oslo,1998
 • Vol. III (red. sammen med Knut Ove Eliassen), Høyskoleforlaget, Kristiansand, 2000
 • Vol. IV (red. sammen med Knut Ove Eliassen),Tapir Akademiske Forlag, Trondheim, 2001
 • Vol. V (red. sammen med Knut Ove Eliassen),Tapir Akademiske Forlag, Trondheim, 2002
 • Vol. VI (red. sammen med Knut Ove Eliassen),Tapir Akademiske Forlag, Trondheim, 2004

 ,

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Fauskevåg, Svein Eirik. (2008) Philosophie de l'amitié. Essai sur le "Traité de l'amitié" de Madame de Lambert et "La Nouvelle Héloïse" de Jean-Jacques Rousseau. L'Harmattan. 2008. ISBN 978-2-296-05463-9.
 • Fauskevåg, Svein Eirik; Kolderup, Trude. (2008) A l'ombre des Lumières. Littérature et pensée francaises du XVIIIe siècle. L'Harmattan. 2008. ISBN 978-2-296-06995-4.
 • Fauskevåg, Svein Eirik; Eliassen, Knut Ove. (2004) Frihetens århundre. Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet. Tapir Akademisk Forlag. 2004. ISBN 82-519-1915-0.
 • Fauskevåg, Svein Eirik. (2002) Frihetens århundre. Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet. Tapir Akademisk Forlag. 2002. ISBN 82-519-1805-7.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik. (2001) Frihetens århundre. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2001. ISBN 82-7634-382-1.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik. (2001) Frihetens århundre. Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1704-2.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik. (2001) Frihetens århundre. Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1704-2.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein-Eirik. (2001) Frihetens århundre. Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet. Vol. 4. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1704-2.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein-Eirik; Goring, Paul. (2001) 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, musikk og estetikk. 2001. ISBN 82-7634-384-8.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, S.-E.; Goring, P.. (2000) 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, estetikk og musikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-384-8.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik. (2000) Frihetens Århundre vol. III. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-382-1.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik. (2000) Frihetens århundre. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-382-1.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik. (2000) Frihetens århundre. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-382-1. vol III.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik. (2000) Frihetens århundre. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-382-1.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik; Goring, Paul Michael. (2000) 1700-talet. Artikler om språk, litteratur, musikk og estetikk. Kulturstudier nr 15. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-384-8.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik; Goring, Paul Michael. (2000) 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, estetikk og musikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik; Goring, Paul Michael. (2000) 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, estetikk og musikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-384-8.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik; Goring, Paul Michael. (2000) 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, estetikk og musikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-384-8.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik; Goring, Paul Michael. (2000) 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, estetikk og musikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-384-8.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik; Goring, Paul Michael. (2000) 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, musikk og estetikk. 2000. ISBN 82-7634-384-8.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein Eirik; Goring, Paul Michael. (2000) 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, musikk og estetikk = Kulturstudier nr. 15. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-384-8.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein-Eirik. (2000) Frihetens århundre. 2000. ISBN 82-7634-382-1.
 • Eliassen, Knut Ove; Fauskevåg, Svein-Eirik. (2000) Frihetens århundre, Vol. III. 2000. ISBN 82-7634-382-1.
 • Fauskevåg, Svein Eirik. (2000) Sade ou la tentation totalitaire. Etude sur l'anthropologie littéraire dans "La Nouvelle Justine" et l'"Histoire de Juliette". 2000. ISBN 2-7453-0329-5. Les Dixhuitièmes siècles.
 • Fauskevåg, Svein Eirik; Eliassen, Knut Ove. (2000) 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, estetikk og musikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2000. ISBN 82-7634-384-8.

Del av bok/rapport

 • Fauskevåg, Svein Eirik. (2009) 1700-tallsepikureisme hos Marquis de Sade. Antikken i ettertiden.