Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Miltersen, Kristian R.; Persson, Svein-Arne; Norberg, Ragnar. (2000) A note on interest rate guarantees and bonus: The Norwegian case. Proceedings AFIR 2000.