Bakgrunn og aktiviteter

NTNUs likestillingsrådgiver http://www.ntnu.no/likestilling

Kompetanse:

Organisasjonsutvikling - Prosjektledelse - Markedsføring - Endringsledelse - Mentorprogrammer - Nettverksbygging - Najonalt og internasjonalt samarbeid.

Handlingsplaner for bedre kjønnsbalanse 2014 - 2016

Utvalget for likestilling og mangfold

Tiltaksplan mot seksuell trakassering