Bakgrunn og aktiviteter

NTNUs likestillingsrådgiver http://www.ntnu.no/likestilling

NTNUs politikk for likestilling og mangfold 2018 - 2021

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Politikk+for+likestilling+og+mangfold+2018-2021

Ansvarsområder.

 • Lederstøtte i likestillingsspørsmål
 • Handlingsplaner og likestillingstiltak
 • Nettverksbygging for kvinner
 • Mentorprogrammer for kvinner
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Kompetanse.

 • Organisasjonsutvikling
 • Endringsledelse
 • Markedsføring
 • Likestillingsbudsjett
 • Personalledelse
 • Arbeidskultur i et kjønnsperspektiv
 • Kjønnsperspektiv i forskning
 • Rekrutterings metoder for bedre kjønnsbalanse
 • Profilering og omdømmebygging