Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Solem, Susanne. (2019) Convergence and convergence rates of numerical methods for conservation laws. 2019. ISBN 978-82-326-3632-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (11).