Bakgrunn og aktiviteter

Eg jobbar som koordinator for forskningssenteret CenSES (FME Centre for Sustainable Energy Studies). I stillinga som koordinator har eg ansvar for dei daglege aktivitetane til senteret. Senteret består av åtte nasjonale forskingsinstitusjonar, med NTNU som vertsinstitusjon. 

Mine arbeidsoppgåver:

  • Planlegge og gjennomføre daglege aktivitetar saman med senterleiinga
  • Førebu møter og samlingar
  • Arrangementsplanlegging
  • Nettredaktør på CenSES si heimeside
  • Ansvar for CenSES i sosiale media
  • Støtte for prosjektet UngEnergi som arbeidar med å engasjere jamnaldrande i tema innan fornybar energi. 

www.ntnu.no/censes