Bakgrunn og aktiviteter

  • Prince2-sertifisert i prosjektledelse 2019

Arbeidsoppgaver

  • Prosessleder digitale dokumentasjonsprosesser
  • RPA
  • Prosjektleder Samlokalisering Kalvskinnet Avdeling for dokumentasjonsforvaltning 2018-2021