Stig Halvard Jørgensen

Førsteamanuensis Institutt for geografi
73591808
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7489

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Schærström, Anders; Jørgensen, Stig Halvard; Kistemann, Thomas; Sivertun, Åke. (2014) Geography and Health A Nordic Outlook. 2014. ISBN 978-91-86137-30-4.
  • Berg, Nina Gunnerud; Jørgensen, Stig Halvard; Karlsen, Asbjørn; Aase, Asbjørn. (2009) Mennesker og steder i samspill : festskrift til Britt Dale. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2445-0.
  • Rundmo, Torbjørn; Jørgensen, Stig Halvard. (2009) Executive Summary of Risk Perception and Transport Safety Studies (Rotunde nr. 91). 2009. ISBN 978-82-7892-031-2.
  • Rundmo, Torbjørn; Jørgensen, Stig Halvard. (2009) Studies of risk perception and transport safety (Rotunde nr. 90). 2009. ISBN 978-82-7892-030-5.

Del av bok/rapport

  • Jørgensen, Stig Halvard; Nilsen, Berit Therese. (2016) Safety consequences of strategies and transport plans - case studies. Risk and Risk Judgements in Urban Transport..