Bakgrunn og aktiviteter

 

Ansvarsområder:

 

  • Webmaster ved Institutt for matematiske fag
  • Rekruttering og formidling
  • Rådgiving og studieveiledning
  • Kvalitetssikring av eksamen og undervisning
  • Administrativt ansvarlig for REALSTART ved IMF
  • Produksjon statistikk og spørreundersøkelser
  • Sekretær i Studieprogramrådet for realfag
  • Admistrativt ansvarlig for DELTA/videreutdanning ved IMF

 

 

Mastergrad i sosiologi/ region og regionalisering

Bachelor i sosiologi

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner