Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Janbu, Nils Erik; Stovas, Alexey; Sinding-Larsen, Richard; Landrø, Martin; Lippard, Stephen John; Mørk, Mai Britt Engeness; Johnsen, Sverre Ola. (2005) Integrating geology and geophysics in subseismic reservoir description - How to uise digital sediment characterization to constrain plausible subsesimic reservoir scenarios. 2005. ISBN 82-92394-22-2.

Del av bok/rapport

  • Sinding-Larsen, Richard; Stovas, Alexey; Landrø, Martin; Brandsegg, Kristian Bjarnøe; Johnsen, Sverre Ola; Lippard, Stephen John; Mørk, Mai Britt Engeness; Vik, Eirik. (2006) A Novel Workflow for 3D Integration of Geological and Geophysical Heterogeneity Signatures at Reservoir Scale. Proceedings of the IAMG' 2006 Annual Conference. (Elektronisk ressurs.).

Rapport/avhandling

  • Lippard, Stephen John; Næss, Arve; Lippard, Stephen J.; Arve, Næss; Sinding-Larsen, Richard. (1999) Proceedings of the 5th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology. 1999.