Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Pchelkin, Stepan; Shiriaev, Anton. (2017) Contributions to Trajectory Planning and Control for Industrial and Service Robotics. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2778-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (354).