Steinar Seehuus

Ingeniør Institutt for konstruksjonsteknikk
91897662
Richard Birkelands vei 1a, Materialteknisk * 2-201

Bakgrunn og aktiviteter