Steinar Jarl Ilstad

Førsteamanuensis Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
73593494
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 502

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Ilstad, Steinar. (2013) Psykologisk ordbok (4. utgave). Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0278-5.
 • Ilstad, Steinar. (2008) Oppgaver i psykologi (3. utg.). Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2389-7.
 • Ilstad, Steinar. (2007) Generell psykologi (7. utgave). Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 9788251922067.
 • Ilstad, Steinar. (2007) Psykologisk ordbok (3. utg.). Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82519-2241-8.
 • Ilstad, Steinar. (2004) Sosialpsykologi (5.utg). Tapir Akademisk Forlag. 2004. ISBN 82-519-1929-0.
 • Ilstad, Steinar. (2002) Generell psykologi. Tapir Akademisk Forlag. 2002. ISBN 82-519-1742-5.
 • Ilstad, Steinar. (2001) Industriell organisasjon og bedriftsledelse. Festskrift til Knut Holt. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1661-5.
 • Ilstad, Steinar. (2001) Metodelære til psykologi i ledelse og organisasjon. 2001. ISBN 82-519-1696-8.
 • Ilstad, Steinar. (2001) Oppgaver i psykologi. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1658-5.
 • Ilstad, Steinar. (1999) Metodelære til fag 92547 Psykologi i ledelse og organisasjon, vårsemesteret 1999. 1999.
 • Ilstad, Steinar. (1998) Metodelære til fag 92547 Psykologi i ledelse og organisasjon. 1998.
 • Ilstad, Steinar; Nystuen, Kjell. (1997) Sosialpsykologi. 4. utg. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1264-4.
 • Ilstad, Steinar. (1993) Dagliglivets psykologi. Tapir Akademisk Forlag. 1993. ISBN 82-519-1153-2.
 • Ilstad, Steinar. (1992) Generell psykologi. Tapir Akademisk Forlag. 1992. ISBN 82-519-1108-7.
 • Ilstad, Steinar. (1991) Oppgaver i psykologi. Oppgavesamling til psykologi grunnkurs. Tapir Akademisk Forlag. 1991. ISBN 82-519-0957-0.

Del av bok/rapport

 • Ilstad, Steinar. (2010) Det gode liv og positiv psykologi. Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek.