Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Gimnes, Steinar. (2016) Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss. Novus Forlag. 2016. ISBN 9788270998425.
  • Gimnes, Steinar. (2013) ...angen frå vår stutte tid. Ein studie i Tarjei Vesaas' forfattarskap. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232100552.
  • Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar; Dahlerup, Pil. (2010) Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2591-4.