73595565 91589013
Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter * C2.071

Bakgrunn og aktiviteter

Hovudemne: Kartlegging, navigering og overvåking med ubemanna undervannsfartøy ved hjelp av sensorfusjon. Hovudrettleiar: Asgeir J. Sørensen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Nornes, Stein Melvær; Sørensen, Asgeir Johan; Ludvigsen, Martin. (2017) DUBLETT Motion control of ROVs for mapping of steep underwater walls. Lecture notes in control and information sciences. vol. 474.
  • Nornes, Stein Melvær; Ludvigsen, Martin; Ødegård, Øyvind; Sørensen, Asgeir Johan. (2015) Underwater Photogrammetric Mapping of an Intact Standing Steel Wreck with ROV. IFAC-PapersOnLine. vol. 48 (2).
  • Nilssen, Ingunn; Ødegård, Øyvind; Johnsen, Geir; Sørensen, Asgeir Johan; Berge, Jørgen; Nornes, Stein Melvær; Norgren, Petter; Vieweg, Ireen. (2014) Integrated environmental monitoring; a methodological approach to optimise knowledge gathering and sampling strategy. Ocean Optics.
  • Nornes, Stein Melvær; Candeloro, Mauro; Ødegård, Øyvind; Johnsen, Geir; Sørensen, Asgeir Johan. (2014) Photomosaic camera as simultaneous data collector and navigation aid on unmanned underwater vehicles. Ocean Optics.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling


Kompetanseord