Bakgrunn og aktiviteter

Daglig leder i Prosjekt Norge.

NTNU: Mer enn 20 års erfaring med vekt på utvikling av nye studieprogram, studieveiledning, studieadministrasjon, ledelse, pedagogisk utvikling og undervisning. Internasjonal nettverksbygging.

Domstoladministrasjonen: 5 år med utdanning av dommere til domstolene i samarbeid med Dommerforeningen, Advokatforeningen, Påtalemakta og flere departement. Internasjonalt samarbeid med EU og nettverksbygging. Kontakt mot Europol og Eurojust. Organiserte årlige studieturer til de internasjonale domstolene i Strasbourg, Luxemburg og Haag, samt besøk i NATOs hovedkvarter i Brussel,

Sambandsoffiser i forsvaret, FN-tjeneste i UNIFIL, praktisk yrkeserfaring innen teknisk montasje, veg- og dambygging, buss- og vogntogsjåfør og landbruk.