Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved institutt for fysikk, ansatt ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Fagfelt

Ultralyd- og nanopartikkelmediert levering av medisin til kreftsvulster. 

 

Bakgrunn

2010-2017 Medisinstudent ved NTNU

2012-2016 Forskerlinjestudent ved NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner