Bakgrunn og aktiviteter

PhD tittel:
Hybride modellforsøk av marine systemer

Hovedveileder: Asgeir Sørensen
Biveileder: Arne Fredheim (SINTEF Fiskeri og Havbruk)

 

Postadresse

Institutt for Marin Teknikk
Norges Neknisk-Naturvitenskapelige Universitet
7491 Trondheim
Norge

 

E-post: stefan.vilsen@sintef.no

 

 


 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Vilsen, Stefan Arenfeldt; Sauder, Thomas Michel; Sørensen, Asgeir Johan. (2017) Real-Time Hybrid Model Testing of Moored Floating Structures Using Nonlinear Finite Element Simulations. Dynamics of Coupled Structures, Volume 4 - Proceedings of the 35th IMAC, A Conference and Exposition on Structural Dynamics 2017.