Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Subramanian, Sruti; Dahl, Yngve; Vereijken, Beatrix; Svanæs, Dag. (2020) ExerTiles: A Tangible Interactive Physiotherapy Toolkit for Balance Training with Older Adults. OZCHI'20: Proceedings of the 32nd Australian Conference on Human-Computer-Interaction.
  • Subramanian, Sruti; Dahl, Yngve; Skjæret-Maroni, Nina; Vereijken, Beatrix; Svanæs, Dag. (2019) Twelve Ways to Reach for a Star: Player Movement Strategies in a Whole-Body Exergame. 2019 IEEE 7th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH).