Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nervik, Sondre; Hoff, Bård Helge. (2015) Synthesis and Biological Evaluation of Furo[2,3-d]pyrimidines as EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors. 2015.