Bakgrunn og aktiviteter

Koordinator for NTNU Energy Transition