Bakgrunn og aktiviteter

Bosatt og født i Stjørdal, oppvokst i Levanger. Mann og to barn, datter (f.1995) og sønn (f.2000)

Arbeidserfaring

  • Sykepleier ved Innherred sykehus, barneavdelingen, 1993-1995
  • Høgskolelektor, bachelor sykepleie, AHS,Høgskolen i Sør-Trøndelag, HIST, 2002-2010; årsenhetsansvarlig, 1 studieår, team/modulansvarlig, utvikling av studentmobilitet til lav og mellominntektsland, prosjekt i samarbeid med SAIH og URACCAN, Nicaragua.
  • Universitetslektor, URACCAN, Nicaragua, støttet av HIST og NORAD-Fredskorpsprogram, 2010-2011
  • Høgskolelektor, HIST,Institutt for sykepleievitenskap, 2011-2015; studieleder bachelor sykepleie, ansvar for studieprogrammet 3. år og personalansvar
  • Høgskolelektor, HIST, Institutt for sykepleievitenskap; 2015-2016, emneansvar HSYK304P, internasjonal sykepleiepraksis, fagutvikling vedrørende studentmobilitet
  • Universitetslektor, NTNU-ISM, 2017-2018; emneansvar og pedagogiske oppgaver ved bachelor sykepleie og helsesykepleieutdanningen
  • Førstelektor, NTNU-ISM, 2018-2019; emneansvar HSYK304P og HSHS8008,internasjonal helsesykepleiepraksis, prosjektbachelor med fokus på global helse, pedagogiske oppgaver ved URACCAN, Nicaragua, Erasmus + Global mobility med URACCAN, Nicaragua
  • Fagenhetsleder ved bachelor sykepleie og YFL, NTNU-ISM, 2019-2021; relasjonsledelse, kompetanseforvaltning,strategisk ledelse og rekruttering av de første kombinerte stillingene ved fagenheten, i samarbeid med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Utdanning

Fullførte sykepleieutdanningen ved Innherred sykepleieskole i 1993. I 1997 ble jeg uteksaminert ved HIST, helsesykepleieutdanningen. Grunnfag sosialantropologi og pedagogikk og i 2002 fikk jeg graden cand. Polit, NTNU. Har doktorgradskurs i vitenskapsteori, metode og kunnskapsledelse. Høgskolepedagogikk, HIST, 2015

Kompetanse

Prosjektarbeid i Colombia og Nicaragua har styrket kulturell kompetanse, erfaring og kunnskap, i henhold til urfolks utfordringer som minoritetsgrupper.

Fou har fokus på studenters opplevelser og erfaringer i kliniske studier i emnet HSYK304P, Ghana og Nicaragua

Kunnskapsledelse, relasjonsledelse og strategisk ledelse har hatt fokus i FoU arbeid og i forbindelse med ulike lederfunksjoner ved HIST og NTNU

Engasjement

FNs bærekraftsmål; utdanning, global helse og natur og miljø. Vern av regnskog og urfolks betydning vedrørende holistisk helseomsorg. Dyrevelferd i matindustrien og mangfold i norsk natur. Naturvern.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker