Bakgrunn og aktiviteter

  • Faggruppe for strategi og arbeidsgiverfunksjon
  • Har fullført en bachelor i rettsvitenskap
  • Innehar 70% stilling og er som oftest å treffe mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
  • Er for tiden sekretær for NTNUs klagenemnd, og bistår for øvrig med problemstillinger av arbeidsrettslig art