Bakgrunn og aktiviteter

  • Faggruppe for strategi og arbeidsgiverfunksjon

  • Sekretær og rådgiver for NTNUs klagenemnd

  • Rådgivning knyttet til lov- og regelverk, samt arbeidsgiverpolitiske spørsmål