Sobh Chahboun

Stipendiat, MSC fellow Institutt for språk og litteratur Det humanistiske fakultet
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5545

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Chahboun, Sobh. (2017) FIGURATIVE LANGUAGE PROCESSING: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN TYPICALLY DEVELOPING INDIVIDUALS AND HIGHLY VERBAL INDIVIDUALS WITH AUTISM. 2017.