Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat på NTNU og SINTEF og forsker primært på genomskala-modellering av Streptomyces coelicolor i INBioPharm-prosjektet hvor vi prøver å finne ny antibiotika produsert av bakterier samlet fra Trondheimsfjorden.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner