Bakgrunn og aktiviteter

Interessefelt:

 • Filosofisk pedagogikk, erkjennelsesteori, kunnskapsformer, grunnlagstenkning i pedagogikken, fenomenologi, hermeneutikk, metodologiske spørsmål
 • Sosialpedagogikk, veiledning, rådgivning, mentoring, verdibasert ledelse, lærerutdanning, skolekultur, systemisk tenkning, konfluent pedagogikk, estetiske lærerprosesser.
 • Doktorgrad fra 2010 - Tittel: Praksisskolerektor som lærerutdanner en studie av mellomrom: Triadiske samtaler som utgangspunkt for reflekterende empirisk forskning

Undervisning:

 • Faglig leder for Rådgivning I og II
 • Emneansvarlig for Råd I - PED6032 og Råd II - PED6037
 • Underviser på Råd I - PED6031 og Råd II PED6036 
 • Emneansvarlig for Erfaringsbasert master i SEVU PPT Modul 1 PED6011 og modul 2 PED6021

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Tislevoll, Snefrid. (2007) Mot et utvidet og mer mangfoldig profesjonsbegrep i allmennlærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 91 (1).

Del av bok/rapport

 • Tislevoll, Snefrid. (2008) Mellomrom i lærerutdanningen. Den 10. nordiske læreruddannelseskongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen. Kongressrapport.
 • Tislevoll, Snefrid; Weidemann, Nina. (2004) Den stilltiende kroppens erfaring : figurteater som mulighet for symbolisering. Kongressrapport: den 7. nordiske lærerutdanningskongress Bergen 2002 - lærerutdanning mellom akademia og profesjon.

Rapport/avhandling

 • Iversen, Elisabeth; Lefdal, Hans Erik; Nilssen, Vivi Lisbeth; Tislevoll, Snefrid; Tobiassen, Roald; Rud, Anne-Kari; Amsrud, Arve. (2012) Praksismodeller i PPU - OFA. 2012.
 • Tislevoll, Snefrid. (1997) "Kan jeg få lov til å vibrere litt med strengene" : dukketeater som pedagogisk mulighet. 1997.