Bakgrunn og aktiviteter

Post doktor siden 2016 innen treningsfysiologi og biomekanikk. Jobber i øyeblikket med tråkkteknikk i sykling.

Tidligere har jeg en mastergrad i bevegelsesvitenskap, også fra NTNU. Jeg jobbet en periode som høyskolelektor til jeg startet min Phd i 2012.

Stilling:

  • Postdoktor ved Senter for Toppidrettsforskning.
  • Testleder for sykkel ved Olympiatoppen Midt-Norge.
  • Prosjektleder skøyter ved Olympiatoppen Midt-Norge.

Forskningsprosjekter:

  • Oksygenforbruk i spesifikke muskler under sykliske bevegelser.
  • Oksygenmettning i musklene i forbindelse med isolert overkroppsarbeid.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Baumgart, Julia Kathrin; Skovereng, Knut; Sandbakk, Øyvind. (2016) Determination of the second lactate threshold in Norwegian ice sledge hockey players during upper-body poling. International congress on science and skiing - Book of Abstracts.
  • Skovereng, Knut; Sandbakk, Øyvind; Baumgart, Julia Kathrin. (2016) Gender differences in rate of perceived exertion at the first and second lactate threshold during roller skiing. International congress on science and skiing - Book of Abstracts.
  • Skovereng, Knut; Van Beekvelt, Mireille; Ettema, Gerardus Johannes C. (2014) The effect of cadence on hip, knee and ankle contribution during cycling exercise. Book of Abstracts of the 19th Annual Congress of theEuropean College of Sport Science – 2nd - 5th July 2014, Amsterdam – The Netherlands.
  • Skovereng, Knut; Ettema, Gertja; Beekvelt, Mireille V.; Sandbakk, Øyvind. (2013) Pulmonary oxygen consumption and oxygenation of upper-body muscles during isolated upper body poling at different exercise intensities. Book of Abstracts.18th annual Congress of the European College of Sport Science. 26th - 29th June, Barcelona - Spain.