Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Johansen, Stein Olle. (2010) Grønår og skinår : Klimahistorie for Trøndelag gjennom 1000 år / samlet nyutgivelse av Gerhard Schøning (1761) og Ole Nordgaard (1920). Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2613-3.
  • Johansen, Stein Olle. (2009) Evolusjonsbiologiens ikoner. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 9788251925150.
  • Irgens, Kaya; Johansen, Stein O.; Egeland, Lars; Hesstvedt, Gøril; Næss, Vigdis; Redse, Torill. (1997) Praktisk veiledning i kvalitetssikring i fag- og forskningsbibliotek : rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av RBT. 1997. ISBN 82-7195-129-7.

Del av bok/rapport

  • Johansen, Stein Olle. (2009) Pollenmiljøet. Å forstå livet. Institutt for biologi NTNU - 50 år. De biologiske fagenes historie i Trondheim og ved NTNU.

Rapport/avhandling

  • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Thingstad, Britt Eli; Berglund, Birgitta; Aagaard, Kaare; Johansen, Stein Olle. (2010) Kunnskapslarm. Dreiebok for delutstillingen 1760 - vitenskap i verdens utkant. 2010.
  • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Berglund, Birgitta; Thingstad, Britt Eli; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sylvester, Morten; Aagaard, Kaare; Cyvin, Øylov Emma; Johansen, Stein Olle; Sandbakk, Elin. (2009) Jubileumsutstilling 2010, masterplan. Vitenskap gjennom 250 år. Fra Noas ark til Dobbel helix. 2009.
  • Eriksen, Randi Tyse; Johansen, Stein Olle; Knutsen, Tove. (1994) Organisasjonskultur og fagbibliotekfusjoner. 1994. ISBN 82-7195-118-1. Skrifter fra RBT/Riksbibliotektjenesten (73).