Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt

Klinikkveterinær og person med særskilt kontrollansvar ved Det medisinske fakultet

Navngitt veterinær ved forsøksdyravdelingen ved Institutt for Biologi

 

Bakgrunn

PhD i medisinsk teknologi, februar 2015

Utdannet veterinær (cand.med.vet) fra Norges Veterinærhøgskole i 2003

Erfaring med laboratoriedyrmedisin

Erfaring med klinisk smådyrpraksis

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner