Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Matematikk/matematikkdidaktikk

 

Undervisning og veiledning

Underviser primært på GLU 1-7, master i matematikkdidaktikk og på lærerspesialist. Jeg er studieprogramleder for Master i matematikkdidaktikk, og jobber med å utvikle det nye programmet Master i fagdidaktikk.

 

Forskning

Er med i forskningsprosjektet Language Use and Development in the Mathematics Classroom (LaUDiM)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Pre-service mathematics teachers' whole-class dialogs during field practice. Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3).

Rapport/avhandling

  • Carlsen, Toke Meier; Høynes, Siri-Malen. (2014) Bratteli diagrams Associated to Toeplitz flows and expansive Cantor minimal systems. 2014.

Andre

  • Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Pre-service mathematics teachers’ whole-class dialogs during field practice. PME 42 . Umeå Universitet; Umeå. 2018-07-03 - 2018-07-08.
  • Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) The Contribution of Video as a tool in Mentoring - Student Teachers´ Experiences. AERA ; New York. 2018-04-12 - 2018-04-17.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn; Høynes, Siri-Malén. (2017) Video som medierende redskap i veiledning. Konferanse . Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-02-15 - 2017-02-16.
  • Høynes, Siri-Malén; Friis, Pernille; Dahl, Heidi. (2016) A classroom study of young pupils’ work with mixed numbers. ECER ; 2016-08-23 - 2016-08-26.
  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Høynes, Siri-Malén. (2016) Video as a Tool in Prospective Mathematics Teachers’ Professional Development. ECER ; 2016-08-23 - 2016-08-26.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Høynes, Siri-Malén. (2016) Lærerstudenters matematiske samtaler med elever - om bruk av video i praksisopplæringa. Utdanningskonferansen 2016 . Norges forskningsråd; Oslo. 2016-11-08 - 2016-11-08.