Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med anodeprosesser i sinkelektrolyse og ser på mulighetene for å benytte dimensjonsstabile anoder (DSA) til sinkelektrolyse. Hovedveileder: Frode Seland

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner