Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Mitt navn er Siri Marthe Arbo og jeg har en mastergrad i materialteknologi fra NTNU. Min masteroppgave skrev jeg i samarbeid med Norsk Titanium, hvor jeg studerte titanlegeringen Ti-6Al-4V, en meget viktig legering som benyttes blant annet i flyindustrien. 

Tittel på masteroppgave: "The Effect of Refined Prior ß-grains on the Final Microstructure and Strain Response in Ti-6Al-4V produced by Wire-Fed Plasma Deposition. Investigated by combined EBSD and In-Situ Tensile Experiments."

Nå er jeg ansatt som stipendiat på Insitutt for Materialteknologi, og arbeider innenfor forskningsområdet fysikalsk metallurgi.

Forskning

Min Ph.D. er en del av et større prosjekt som arbeider med tverrfagelig forskningsbasert innovasjon av multimateriale produkter gjennom automatisert produksjon (Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products) - SFI Manufacturing.

Hovedfokuset i mitt doktogradsarbeid går ut på å undersøke muligheten for å kombinere to ulike metaller i en komponent, som stål og aluminium.

Hovedveileder: Førsteamanuensis Ida Westermann

Medveileder: Professor Bjørn Holmedal

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner