Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

Fakultet for naturvitenskap (studieseksjonen)

Rådgiver innen internasjonalisering:

  • Internasjonal studentmobilitet/ Internasjonaliseringsaker
  • Utlysinger av midler og prosjektsøknader til utdanningsprosjekter
  • Kontaktperson for hovedekskursjon