72823031 92226858
Østmarkveien 15 7040 Tr.heim, Østmark sykehus * 202

Bakgrunn og aktiviteter

Administrativ ressurs på Voksenpsykiatri, Østmarka

Ivareta 1. linja, være lederstøtte

Arbeidsoppgaver:

Arrangere disputaser

Arrangere muntlig eksamen i psykiatri

Møteadministrasjon

Bestilllinger av IT-utstyr, brukertilganger, nettpunkter

Utlån av nøkler til medisinerstudenter

Andre forefallende kontor- og administrasjonsoppgaver