Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med forskningsprosjektet: General and sport-specific physical capacities in female team handball.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner