Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat tillnyttet SFI (Senter for Forskningsbasert Innvoasjon) Metal Production, hvor jeg forsker på oppløsningen av alumina i kryolittsmelte. Prosjektet vil både innebære eksperimenter på lab og industrien, samt simuleringer ved hjelp av numerisk væskedynamikk (CFD).

Foreleste halvparten av faget TKJE3004: Stoffsepreasjon og prosesskjemi 2018-2019

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gylver, Sindre Engzelius; Solheim, Asbjørn; Gudbrandsen, Henrik; Follo, Åste Hegglid; Einarsrud, Kristian Etienne. (2020) Lab Scale Experiments on Alumina Raft Formation. Light Metals 2020.