Bakgrunn og aktiviteter

Mitt PhD-arbeid er fokusert rundt autonom risikobasert belutningstaking ved bruk av modellprediktiv kontroll og maskinlæring i ORCAS-prosjektet.

 

Min bakgrunn og mine interesser er hovedsakelig robotikk, datasyn og nevrale nettverk for situasjonsforståelse og høynivå beslutningstaking.