Bakgrunn og aktiviteter

Mitt PhD-arbeid er fokusert rundt autonom risikobasert belutningstaking ved bruk av modellprediktiv kontroll og maskinlæring i ORCAS-prosjektet.

 

Min bakgrunn og mine interesser er hovedsakelig robotikk, datasyn og nevrale nettverk for situasjonsforståelse og høynivå beslutningstaking.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Blindheim, Simon; Gros, Sebastien; Johansen, Tor Arne. (2020) Risk-Based Model Predictive Control for Autonomous Ship Emergency Management. IFAC-PapersOnLine.