Bakgrunn og aktiviteter

Forsker på bruk av PET/MR ved staging av lungekreftpasienter, med spesielt fokus på attenuasjonskorreksjon og bevegelseskorreksjon.

Sivilingeniør i fysikk og matematikk; Biofysikk og medisinsk teknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), Juni 2015