Bakgrunn og aktiviteter

Tar doktorgrad i medisinsk teknologi om PET/MRI, med spesielt fokus på bildekvalitet og attenuasjonskorreksjon.

Sivilingeniør i fysikk og matematikk; Biofysikk og medisinsk teknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), Juni 2015

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner