Bakgrunn og aktiviteter

 

Studiekonsulent for bachelor i bevegelsesvitenskapmaster i bevegelsesvitenskap og master i aktivitet og bevegelse

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Studieveiledning - ta kontakt med meg for å avtale tid til veiledning. 
  • Støttefunksjon for instituttledelse, vitenskapelig ansatte og studenter 
  • Saksbehandler for studentsaker ved bachelor og master i bevegelsesvitenskap, samt master i aktivitet og bevegelse. Dette inkluderer innpassingssaker, permisjonssøknader, utveksling og annen tilrettelegging i studieløpet.
  • Studieplanarbeid, inkludert videreutvikling og kvalitetssikring. 
  • Emneadministrasjon.
  • Timeplanlegging for bachelor og master i bevegelsesvitenskap.
  • Administrering av eksamen for bachelor og master i bevegelsesvitenskap, samt master i aktivitet og bevegelse
     

Tips til studenter:

Her finner du studieinformasjon og søknadsskjemaer fra Fakultet for medisin og helsevitenskap

Her finner du Skjema for godkjenning av norsk utdanning

Her finner du Skjema for endelig godkjenning av utenlandsk utdanning

NTNU har gode sider om studievalg og karriere for søkere og studenter

SiT har helsetilbud til alle studenter ved NTNU som har betalt semesteravgit. Her finner du helsesøster, mestringskurs m.m.

Frister og aktuell informasjon blir publisert på innsida.

 

Egen utdanning: 

Bachelor i psykologi (NTNU 2013 - 2016), og master i arbeids- og organisasjonspsykologi (NTNU 2016 - 2018)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner