Bakgrunn og aktiviteter

 

  • Jeg er studieveileder for studenter for spansk (årsstudium og bachelor). Ved studiestart 2019 vil jeg også være veileder for nordisk (årsstudium og bachelor) og norsk som andrespråk. 
  • Jeg kan gi råd om og hjelpe med trivsel og mestring, spørsmål om utdanningsplaner, emnevalg, progresjon, eksamen, utveksling, jobbmuligheter, bytte av studieprogram og så videre, og er også tilgjengelig dersom du trenger noen å snakke med. Les mer om hva jeg som studieveileder kan hjelpe deg med. 
  • Jeg er vanligvis å finne på kontoret mitt mandag - fredag mellom kl. 9 og 15. Du er velkommen til å droppe innom eller avtale tid på forhånd via epost, telefon, Skype for business eller ved personlig oppmøte.