Silje Kathrin Asphaug

Stipendiat

Institutt for bygg- og miljøteknikk
Gløshaugen, Høgskoleringen 7b

Bakgrunn og aktiviteter