Bakgrunn og aktiviteter

Utvikling av solventer for CO2-fangst.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Evjen, Sigvart; Fiksdahl, Anne. (2015) Novel Au(I) Catalyzed Cycloaddition Reactions of Propargyl Acetals. 2015.