Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Duch, Michael Francis; Saue, Sigurd; Welsh, Jeremy. (2018) Konsert Surnadal. null
  • Bergsland, Andreas; Saue, Sigurd; Østern, Tone Pernille; Øyen, Elen. (2017) Forskningskonserten Lyd-Rom-Bevegelse. null
  • Duch, Michael Francis; Welsh, Jeremy; Saue, Sigurd. (2017) RYOANJI. RYOANJI, Solo for Bass og 59 1/2 seconds for a string player
  • Duch, Michael Francis; Welsh, Jeremy; Saue, Sigurd; Åse, Tone; Vange, Arild. (2017) Det Umulige Rom. Det Umulige Rom

Del av bok/rapport

  • Xambo Sedo, Anna; Saue, Sigurd; Jensenius, Alexander Refsum; Støckert, Robin; Brandtsegg, Øyvind. (2019) NIME Prototyping in Teams: A Participatory Approach to Teaching Physical Computing. Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.
  • Waadeland, Carl Haakon; Saue, Sigurd. (2018) Modulated swing: Dynamic rhythm synthesis by means of frequency Modulation. Music Technology With swing, 2017, 13th International Symposium, CMMR 2017, Matosinhos, Portugal, September 25-28,2017 Revised Selected Papers.
  • Waadeland, Carl Haakon; Saue, Sigurd. (2017) Swinging with FM: Synthesis of Swing by Means of Frequency Modulation. Proceedings of the 13th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research.
  • Brandtsegg, Øyvind; Saue, Sigurd; Inderberg, John Pål; Kvidal, Håkon; Rudi, Jøran; Tro, Jan; Tidemann, Axel; Thelle, Notto W.; Lazzarini, Victor. (2012) THE DEVELOPMENT OF AN ONLINE COURSE IN DSP EARTRAINING. Proceedings of the 15th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx12).
  • Saue, Sigurd. (2012) Teknologisk oppsang. Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim.

Rapport/avhandling

  • Brandtsegg, Øyvind; Waadeland, Carl Haakon; Saue, Sigurd; Engum, Trond; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Bergsland, Andreas. (2013) T-EMP: Trondheim Electroacoustic Music Performance. Communication and interplay in an electronically based ensemble. 2013.