Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

Høst 2017

 • Anvendt etikk
 • Exphil (seminar)

Vår 2018

 • Miljøfilosofi
 • Anvendt etikk

Høst 2018

 • Anerkjennelse - Hegel og vår tid
 • Politisk filosofi

Vår 2019

 • Exphil for humaniora og samfunnsvitenskap

Høst 2019

 • Områdeemne: Menneskets tidsalder?
 • Politisk filosofi

Faglige interesser

Generelt: naturfilosofi (miljøfilosofi), politisk filosofi, filosofihistorie, etikk, metafysikk

Spesielt: G.W.F. Hegel, Hans Jonas

Forskning

Jeg arbeider med en avhandlingen i miljøfilosofi (naturfilosofi), som omfatter filosofiske perspektiver på natur, forholdet mellom menneske og natur og hvorvidt mennesker har moralsk ansvar i møte med  ikke-menneskelig natur. Mer spesifikt har min avhandling til hensikt å undersøke det filosofiske grunnlaget for å si at naturen har egenverdi, slik det er vanlig å hevde i miljøfilosofien. Jeg er spesielt interessert i hva det vil si at naturen har egenverdi nettopp i dag, i vår tid, i epoken som er foreslått kalt antropocen. Jeg lurer på om vi - moderne mennesker - i dag er i ferd med å oppdage naturen som verdifull på to måter, som henger sammen. På den ene siden erfarer vi at vi som mennesker avhenger av naturen på måter som gjør at vi ikke kan stille oss likegyldige til den, på den andre fremstår naturen i dag som mer levende, vill, virkelig og egenrådig enn på lenge. Derfor begynner det nå å bli vanskelig å holde fast ved etablerte forestillinger om at naturen først og fremst er ressurser eller materie for våre formål. Den fremstår heller som befolket av en rekke levende vesener med sine egne prosjekter, som fortjener vår respekt. Sammen utgjør dette kilder til ny orientering i antropocen.

Siste bokutgivelse

Naturfilosofi (Dreyer forlag, 2018)

- anmeldt blant annet i Dagbladet og AgoraCICERO klimamagasin, Ny tid, Naturen og Universitas.

- Verdibørsen om Naturfilosofi (NRK P2)

Forskningsgrupper

- Research group in Aesthetics and Phenomenology

- Environmental humanities

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Hverven, Sigurd. (2022) Hegel, anerkjennelse og antropocen. Agora. vol. 1 (1).
 • Hverven, Sigurd; Netland, Thomas. (2021) Projection or encounter? Investigating Hans Jonas’ case for natural teleology. Phenomenology and the Cognitive Sciences.
 • Hverven, Sigurd. (2020) Hegel uten bakkekontakt: Omtale av Robert B. Pippins Hegel's Realm of Shadows: Logic as Metaphysics in The Science of Logic. Agora.
 • Hverven, Sigurd; Lysaker, Odin. (2020) Homo politicus. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2019) Menneskeverdets forsvarere. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2018) Det er ikke ulovlig å åpne nye oljefelter, men det er galt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hverven, Sigurd. (2018) Miljø-økonomiens pris. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2018) Naturen som urverk. Vårt land.
 • Hverven, Sigurd. (2017) Klima og psyken - Omtale av Per Espen Stoknes' "Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming". BLA - Bokvennen litterær avis.
 • Hverven, Sigurd. (2016) Hvordan leve med andre? - Hans Skjervheim, objektivisme og natursyn. Norsk Filosofisk tidsskrift. vol. 50 (2).
 • Hverven, Sigurd. (2016) Med nese for samspill - Omtale av Gunnar Skirbekks "Krise og medansvar". Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Hverven, Sigurd. (2016) Stockmannsyndromet - omtale av Rasmus Willigs "Afvæbnet kritik", Ole Jacob Madsens "Det er innover vi må gå" og Arne Johan Vetlesens "Smerte". BLA - Bokvennen litterær avis.
 • Hverven, Sigurd; Innset, Ola. (2016) Markedsmisjonæren. Morgenbladet.
 • Hverven, Sigurd. (2015) Du får frihet ved å sette grenser. Vårt land.
 • Hverven, Sigurd. (2015) Hans Jonas - Filosofi på liv og død. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Hverven, Sigurd. (2015) Med mesterbrev mot markedet. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2015) Virkeliheten virker ikke mer - Omtale av Arne Johan Vetlesens "The Denial of Nature". Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2015) Våre krenkede riddere. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2014) Tinder fra dødsriket. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2013) Frihetens grense. Klassekampen.

Bøker

 • Hverven, Sigurd; Innset, Ola; Kristjánsson, Mímir; Dybedahl, Oscar. (2020) Markedsmennesker: Kritikk av tidsånden. Dreyer Forlag A/S. 2020. ISBN 9788282655576.
 • Hverven, Sigurd. (2018) Naturfilosofi. Dreyer Forlag A/S. 2018. ISBN 978-82-8265-422-7.
 • Hverven, Sigurd; Innset, Ola; Kristjánsson, Mímir; Dybedahl, Oscar. (2017) Ingen mennesker er født frie: Kritikk av liberalismen. Dreyer Forlag A/S. 2017. ISBN 9788282654142.

Del av bok/rapport

 • Hverven, Sigurd. (2020) Encounter and Otherness: A Critical Reading of Hans Jonas's Interpretation of Metabolism. Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen.
 • Hverven, Sigurd. (2020) Kritikkens vilkår i konkurransestaten. Markedsmennesker: Kritikk av tidsånden.