Bakgrunn og aktiviteter

Kst Overlege Avd for Geriatri/Medisinsk klinikk

Forskning: Delirium og motoriske subtyper hos akuttinnlagte eldre pasienter (De-Mo)

Interesser: Geriatri, hjerneslag, kognisjon, legemidler