Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i indremedisin og geriatri

Forskning: Delirium og motoriske subtyper hos akuttinnlagte eldre pasienter (De-Mo)

Interesser: Geriatri, hjerneslag, kognisjon, legemidler

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner