Sigrun Saur Almberg

Forsker Institutt for fysikk
Bevegelsessenteret*311.03.028, Olav Kyrres gate 13

Bakgrunn og aktiviteter

Hører til instituttgruppa Kreft og pasientnær forskning. Har prosjektlederansvar for Norges deltakelse i ICBP (International Cancer Benchmarking Partnership).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner